Společenská odpovědnost

Fotbalový turnaj KÁBA CUP se snaží svým působením nejenom přimět děti ke sportu, ale také poukázat na to, že ne všichni mají to štěstí být např. zdraví, šťastní nebo mít kolem sebe své nejbližší. Zřizovatelé se tedy rozhodli, že každoroční výtěžek, který plyne z aukce fotbalových dresů s podpisy hráčů v rámci doprovodného programu finálového klání, bude vždy předán tam, kde alespoň trošku pomůže. Z titulu žákovského programu se pak snažíme cílit tam, kde je potřeba primárně pomoci dětem.
 
*** První ročník turnaje KÁBA CUP 2014 tak částka 9.100 Kč putovala do dětského domova v Kralupech nad Vltavou. Voucher v den finále převzala ředitelka Dětského domova v Kralupech nad Vltavou Bc. Jana Dubcová.
 

           

  

 
 
 
 
 
 
 
*** 2. ročník turnaje KÁBA CUP jsme se rozhodli výtěžek ve výši 9.100 Kč věnovat obecně prospěšné společnosti Women for women, která zaštiťuje celonárodní projekt Obědy pro děti. Smyslem tohoto projektu je pomoc dětem, jejichž matky samoživitelky se ocitly v tíživé životní situaci a nejsou schopny dopřát dítěti nejenom to, co mají jejich vstevníci, ale dokonce ani obědy ve školních jídelnách. Projekt cílí na tyto děti a obědy jim ve školách platí. Voucher v den finále převzala manažerka projektu Jana Skopová.
 
 

 

*** Na 3. ročníku turnaje KÁBA CUP putoval výtěžek z aukce a pokladničky na hřišti ve výši 20.500 Kč chlapci z Horních Počapel, který trpí syndromem Dravetove. Pavlík si pro výtěžek přišel osobně s maminkou a finance byly využity nejenom na nákup trojkolky, ale i na sérii rehabilitací v rámci hippoterapie.